Split-Ender® PRO

Bezdrátový zastřihovač roztřepených konečků

ZASTŘIHNE KONEČKY, NIKOLI DÉLKU

Victor C. Talavera 1987
Victor C. Talavera 1987
Victor C. Talavera Vynálezce
Victor C. Talavera Vynálezce
Ahoj.
Jmenuji se Victor C. Talavera a jsem vynálezcem zastřihovače roztřepených konečků. Zamlada jsem míval dlouhé vlasy a pravidelně jsem trávil dlouhé hodiny zastřiháváním roztřepených konečků. Pročesával jsem si vlasy pomocí prstů a jednoduchými nůžkami jsem je stříhal jeden po druhém. Byla to doslova moje noční můra! Proto jsem se rozhodl, že vymyslím jednoduchý nástroj na zastřihávání konečků, který svede to samé, ale během několika minut.
Split Ender je unikátní a revoluční celosvětově patentovaný výrobek, speciálně navržený tak, aby vlasy rovnoměrně naváděl mezi břity a zastřihával pouze konečky jednotlivých pramenů (mezi 0,3cm až po 0,6cm podle nastavení), zatímco délky vlasů zůstávají nedotčeny. Díky tomuto skvělému vynálezu mohou mít v dnešní době ženy i muži své vlasy ještě delší, dosáhnout požadované délky rychleji a mít vlasy pevné, zdravé a krásné.
Stejně tak můžete i Vy ve svých salónech nabídnout svým klientům nový servis zastřihávání konečků, který ušetří délku vlasů. Chtěl bych vám všem poděkovat za vaši podporu a co je ještě důležitější, za to, že pomáháte svým klientům ke krásným a dlouhým vlasům, které doslova kypí krásou.
Split-Ender Pro! Nová revoluce!
S úctou
Váš Victor C. Talavera
Vynálezce / Prezident
Talavera Hair Products, Inc.

Důležité bepečnostní instrukce

Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat základní bezpečností pravidla, včetně těchto následujících:
Před použitím Spli-Enderu PRO si pročtěte následující instrukce.

NEBEZPEČÍ – minimalizace rizika způsobení elektrického šoku:
1. Nesahejte pro spotřebič, který spadl do vody. Okamžitě spotřebič vytáhněte ze zástrčky.
2. Nepoužívejte spotřebič ve vaně nebo ve sprše.
3. Nepokládejte spotřebič na taková místa, odkud by mohl lehce spadnout do vany nebo do dřezu. Nepokládejte a nenořte spotřebič do vody ani do jiných tekutin.
4. S výjimkou nabíjení udržujte spotřebič nezapojený do sítě.
5. Před čistěním spotřebič vypojte ze zástrčky.
VAROVÁNÍ – minimalizace rizik spojených s popálením, ohněm, elektrickým šokem nebo poraněním jiné osoby:
1. Při používání spotřebiče dětmi, na dětech nebo blízko dětí, osob se sníženou pohyblivostí, motorikou nebo mentálním postižením či invaliditou, je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
2. Používejte spotřebič jen k účelům tomu určeným a způsobem popsaným v manuálu. Nepoužívejte komponenty, které nejsou určeny výrobcem.
3. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud působí rozbitým dojmem, pokud spadl nebo se poškodil nebo pokud dříve spadl do vody. Spotřebič vraťte do servisního centra k prohlídce a opravě.
4. Kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
5. Nikdy do otvorů spotřebiče nic nevkládejte.
6. Nepoužívejte venku ani v místnostech, kde se používají aerosolové spreje nebo kde se skladují nádoby s kyslíkem.
7. Nepoužívejte spotřebič s rozbitým hřebenem, mohlo by dojít k vážným poraněním.
8. Vždy připojte kabel nejdříve ke spotřebiči a teprve potom do sítě. Při odpojování spotřebič nejdříve vypněte do pozice 0, teprve pak vytáhněte přístroj ze zástrčky.
9. Nepoužívejte prodlužovačky.
10. Vypojte nabíječku dříve, než budete spotřebič zapojovat či vypojovat.
11. Varování: udržujte spotřebič suchý.
12. Spotřebič je primárně určený pro používání dospělými lidmi, NE dětmi! Tento spotřebič může být používán lidmi se sníženou pohyblivostí, motorikou nebo mentálním postižením či invaliditou nebo nezkušenými pracovníky, pouze pokud je na ně dohlíženo nebo jim bylo vysvětleno, jak se spotřebičem bezpečně zacházet a byli srozuměni s riziky jeho použití.
Dohlížejte na to, aby si se spotřebičem nehrály děti.
TYTO INSTRUKCE SI USCHOVEJTE

SEZNÁMENÍ SE SPLIT-ENDER PRO

Seznam komponentů

Praktická taška

Praktická taška

Umožní Vám bezpečně převézt vše najednou, ať už Vás práce zavede kamkoliv.
Čisticí štěteček

Čisticí štěteček

Pomůže Vám udržet nástroj v čistotě.
Hřebínek

Hřebínek

Tento hřebínek je skvělý na rozčesání vlasů ještě před zastřiháváním samotným. Vidlice na druhé straně napomáhá k rozdělení pramenů.
Nástavce ,03 a 0,6 cm

Nástavce 0,3 cm (1/8") a 0,6 cm (1/4")

0,3 cm nástavec umožní ustříhnout pouze 0,3cm vlasů v mnohem menší hustotě. Druhý nástavec sestříhne vlasy v délce 0,6 cm, ale ve větší hustotě.
2 praktické sponky

2 praktické sponky

Sponky používejte na připevnění vlasů, které zastřihávat nechcete.
Adaptér

Adaptér

110-240 V

PŘED POUŽITÍM PLIT-ENDERU PRO SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

 • Používejte tento spotřebič výhradně za účelem k tomu určeným tímto manuálem.
 • VYHNĚTE se kontaktu s pohybujícími se komponenty.
 • Vždy pracujte s použitím ochranného štítu. Pokud bude štít odstraněn nebo nebude instalován, břity SE ZASTAVÍ.
 • Tento spotřebič je určen výhradně pro zastřihávání roztřepených konečků nebo poškozených vlasů za účelem ponechání délek.
 • Tento spotřebič NENÍ určen k dennímu česání.
 • VYHNĚTE se kontaktu s vodou, mohlo by dojít k poškození motoru, baterie nebo jiných vnitřních komponentů.
 • NEHÁZEJTE S NÍM!!! Mohlo by dojít k jeho poškození. Tento druh poškození není kryt zárukou a je v plné zodpovědnosti jeho majitele.
 • Talavera Hair Products, Inc. není zodpovědná za poškození Split-Enderu PRO způsobené špatným používáním, polámáním a zacházením jeho majitelem nebo kýmkoliv jiným.
 • Po každém použití Split-Ender PRO řádně vydesinfikujte a vyčistěte.
 • Split-Ender PRO je spotřebič vysoké kvality určený pro profesionály v kadeřnictvích a salónech a musí se s ním zacházet s náležitou péčí.
 • Používejte spotřebič pouze s dodaným adaptérem.
 • Tento spotřebič musí být nabíjen pouze nízkým el. napětím, dle označení.

DOBÍJECÍ BATERIE V RUKOJETI, ODSTRANĚNÍ A INSTALACE
1. Přidržte nástroj jednou rukou přibližně v polovině hlavní části těla, zatím co druhou rukou odstraňujete rukojeť – viz obr. č. 1.

2. Jemně otočte rukojetí doleva, dokud neuslyšíte klapnutí. Tím se rukojeť s baterií odemkne – obr. č. 2.

3. Vytáhněte rukojeť od hlavního těla nástroje – je to velice snadné – obr. č. 3.
Likvidace baterie:
Před likvidací spotřebiče nejdřív vyjměte baterie. Při manipulaci s bateriemi musí být spotřebič odpojen ze sítě. Baterii je třeba likvidovat zvlášť.
4. Nyní vidíte baterii a kontakty k hlavní části nástroje.
Montáž baterie:
Abyste nainstalovali rukojeť s baterií opět na místo, jednoduše postupujte opačným způsobem.

NASTAVENÍ ZASTŘIHÁVAČE A JEHO POUŽITÍ1. Vyberte nástavec, který chcete použít. V tomto případě jsme použili nástavec 0,3 cm. Ujistěte se, že je rozpěrka během instalace správně otočena nápisem nahoru – viz obr. 1.

2. Držte nástroj v jedné ruce s rozevřenými předními držadly tak, aby šel nástavec volně nasunout pod břity žiletek. Nástavec je navržen tak, aby se volně pohyboval po kluzných částech na obou stranách – viz obr. 2.

3. Vložte nástavec do přední části nástroje. Rozpěrka by měla jít vložit naprosto volně bez komplikací – viz obr. 3 a 4.
Balení obsahuje dva nástavce:
Nástavec 0,3cm (1/8 palce): Tento nástavec umožní ustříhnout pouze 0,5 cm vlasů v mnohem menší hustotě.
Nástavec 0,6 cm (1/4 palce): Tento nástavec sestříhne vlasy v délce 0,7 mm, ale ve větší hustotě, než 1/2cm nástavec.
VAROVÁNÍ – NEPOUŽÍVEJTE NÁSTROJ BEZ NASAZENÝCH NÁSTAVCŮ

PŘÍPRAVA VLASŮ1. Umyjte vlasy a odstraňte z nich veškerou mastnotu a zbytky vlasových přípravků.

2. Následně vlasy pečlivě prosušte fénem.
DŮLEŽITÉ: NÁSTROJ JE FUNKČNÍ POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JSOU VLASY ŘÁDNĚ VYSUŠENÉ VAROVÁNÍ: Vlasy musí být zbaveny veškeré mastnoty a zbytků vlasových přípravků, jako jsou gely, tužidla, spreje apod. Vlasy by se mohly slepit a výsledné zastřižení by nebylo rovné. Pouze čisté a pečlivě vysušené vlasy se mohou v nástavcích volně pohybovat a být správně sestřižené. Jen skutečně dobře vysušené vlasy se mohou zastřihovačem pohybovat zcela volně z jedné strany na druhou a jen tak mohou být konečky správně zastřiženy.
Nástroj je vyvinut pouze k zastřižení konečků. Délky vlasů se nemohou dostat do kontaktu se žiletkami. Délka zastřižení je od 3 mm za použití nástavce 1/8 nebo 6 mm za použití nástavce 1/4.3. Vlasy řádně pročešte a zbavte je zacuchaných míst, aby se vlasy mohly volně pohybovat v nástavci a netahaly. Split-Ender PRO by se měl ve vlasech vašeho klienta pohybovat naprosto volně.

4. Rozdělte vlasy uprostřed hlavy pěšinkou. Vlasy rozdělte přiloženou sponkou směrem k obličeji tak, aby vám během zastřihávání nepřekážely. Stejně postupujte na druhé straně. Nyní můžete začít.

ZAČÍNÁME1. Vyberte malý a úzký pramen vlasů a pročešte jej. Narovnejte ho do jemného proužku a následně jej vložte do rovnače pramenů na naváděcí destičku. Vlasy hladce projedou a nebudou tahat.
2. Otevřete naváděcí destičku zmáčknutím na zámeček ON / OFF, umístěný na spodní straně přístroje.
4. Položte tenký pramen vlasů na naváděcí destičku pro rovnání vlasů (obr 4) tak, aby jeho šíře nepřesahovala šíři destičky a nepřevyšovala naváděče.
5. Jemně zmáčkněte rukojeť tak, aby se nástroj aktivoval. Začněte sestřihovat. Posunujte pomalu odshora dolů, jednou rukou držíte trimmer, druhou rukou přidržujete pramen vlasů, zatímco se vlasy jemně pročesávají až ke konečkům. Pracujte pomalu, ale rovnoměrnou rychlostí, jako byste vlasy žehlili. Opakujte každý pramen třikrát (obr. 5)
Poznámka: Pokud máte dojem, že vlasy táhnou, pak jste vybrali příliš silný pramen vlasů nebo jsou vlasy zacuchané. Vytáhněte část pramene a zkuste proceduru znovu.
6. Každou sekci zopakujte třikrát a pokračujte stejným způsobem po celé hlavě tak dlouho, dokud nejsou vlasy stejnoměrně zastřižené. Každý pramen, který jste již zastřihli, připevněte sponkou bokem, abyste jej oddělili od ostatních vlasů, které ještě nebyly ošetřeny (obr. 6). Pokračujte s dalšími prameny tak dlouho, dokud není tato polovina hotova. Stejný postup zvolte i na druhé půlce hlavy.
Během práce si všímejte toho, jak se plní komora na ustřižené vlasy (obr. 7). Nezapomeňte ji pravidelně vyprazdňovat (vždy až po vypnutí přístroje) na bílý papír. Jedině tak zajistíte bezchybný chod přístroje.
(Navštivte sekci „JAK VYČISTIT KAPSU NA VLASY“, abyste se naučili, jak bezpečně komoru vyčistit)
Toto je příležitost ukázat Vašemu klientovi zastřižené konečky, které jste zachytili ve vlasové kapse, ale ještě důležitější je mu ukázat, jak dobře vypadají nyní jeho čerstvě zastřižené vlasy. Nechte zákazníka, ať se přesvědčí sám. Nechť si vlastními prsty projede pramen vlasů a ucítí, jak jsou vlasy jemné. Sami uvidíte reakci. Určitě se bude cítit mnohem příjemněji poté, co jste odstranili mrtvé, roztřepené a suché konečky vlasů, zatímco jste zachovali krásné vlasy v jejich délce. Vlasy jsou hladší a jemnější. I vy poznáte ten jedinečný rozdíl. Je to úžasné!
Nyní nechte klienta, aby se svými měkkými, hedvábnými a zdravými vlasy pokochal. Od teď si vaši klienti mohou užívat dorůstání delších vlasů, požadované délky dosáhnou rychleji a vlasy budou krásnější a zdravější, než kdy dřív. A to vše díky novému servisu Split-Ending každých 5-6 týdnů, pomocí vašeho skvělého Split - Enderu PRO.

Novinka! Split-Ender® PRO STS™

Nová technologie systému Surgy-Trim bezpečně zastřihne konečky v místech, kde jsou poškozené nebo roztřepené, zatímco ponechá zdravé a krásné délky vlasů nedotčené. Postará se, aby poškozené a roztřepené konečky byly zdravé a krásné.

RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ VLASOVÉ KOMORY

1. Otevřete průhledné okénko, držte přístroj za rukojeť a jemně stlačte šipku na okénku, viz obr. 1.
2. Vysuňte okénko směrem ven, viz obr. 2.
3. Vysypte vlasy na arch bílého papíru.
4. Za použití čistícího kartáčku komoru vyčistěte. Buďte opatrní, kartáček by se mohl zaseknout v oblasti žiletek. (obr. 4).
Jakmile bude kapsa čistá, nasaďte zpět krytku. Poučení – pokud nebude krytka řádně zasunuta, nástroj nebude možno uvést do provozu díky bezpečnostní pojistce.

VÝMĚNA BŘITŮ

1. Otevřete vlasovou destičku a vyjměte průhlednou krytku, držte nástroj přibližně uprostřed hlavní části a druhou rukou odejměte kryt nad žiletkami. Jemně od sebe oba díly oddělte tak, jak je patrné na obr. 1 a 2.
2. Nyní je kryt břitů oddělen, vyčistěte jej, vydezinfikujte a poté jej opět nasaďte zpět. Aplikujte malé množství oleje na každou stranu břitů. Nechte strojek chvilku zapnutý a následně jej můžete uložit.
VAROVÁNÍ – abychom zaručili bezchybný výsledek během zastřihávání, doporučujeme vyměnit břity nejméně jednou za rok

DESINFEKCE, PÉČE A ÚDRŽBA

1. Desinfikujte Váš Split-Ender PRO po každém použití. Standardně byste měli nejdříve odstranit veškeré vlasy a teprve pak aplikovat desinfekční přípravek. Nechejte jej působit alespoň 10 min a pak jej setřete.
2. Otočte kryt na břity a naneste desinfekční sprej dovnitř, na břity i na oblast okolo břitů.
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jste nejdříve vyčistili spotřebič od všech vlasů v místech kontaktů, motor spotřebiče by se jinak nemohl sepnout.
3. Naneste desinfekci také na vlasové destičky a rozpěrky. Mějte při ruce čistý hadřík, kterým po deseti minutách vše pečlivě setřete.
4. Můžete také rozložit jednotlivé části spotřebiče, očistěné od vlasů, na ručník a nanést na ně desinfekční sprej tímto způsobem, pokud nechcete, aby přišel přípravek do kontaktu s pokožkou vašich rukou. I tak je ale vhodné si ruce vždy po použití pečlivě omýt mýdlem a desinfekcí. Jedině tak zamezíte zpětnému přenosu bakterií zpět na součásti během následného skládání spotřebiče dohromady.
5. Abyste prodloužili životnost vašeho spotřebiče, udržujte jej vždy čistý a dodržujte výše uvedené kroky.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ

1. Nepoužívejte nástroj na jedné sekci vícekrát, než na druhé, vlasy by nebyly sestřižené rovnoměrně. Doporučujeme každou sekci zopakovat třikrát po celé vlasové pokrývce hlavy. Pokud vlasy působí poškozeným dojmem, můžete četnost zvýšit.
2. Nepoužívejte nástroj bez nasazených nástavců, do trimmeru by mohlo vniknout příliš mnoho vlasů najednou a vlasy by se mohly závažně poškodit. Tento nástroj není určen pro zastřihávání příliš velkého množství vlasů najednou, ale pro menší a tenčí prameny vždy za použití správného nástavce.
3. Doporučená četnost opakování je jednou za 4-5 týdnů, pokud jsou ale vlasy vašeho zákazníka poškozené v důsledku častého barvení, žehlení a podobně, doporučujeme častější použití.
4. TAHÁNÍ: Pokud máte pocit, že vlasy tahají, je pramen na destičce patrně moc silný. Jednoduše oddělte pramínek vlasů, znovu pročešte a zkuste proceduru znovu s tenčím pramínkem.
5. Přístroj slouží nejlépe na rovných či lehce vlnitých vlasech. Pokud jsou vlasy vašeho zákazníka kudrnaté nebo hodně vlnité, je vhodné je před procedurou narovnat např. žehličkou. Výsledky se liší dle kvality vlasů.
6. Ukládejte přístroj z dosahu dětí.

UPOZORNĚNÍ

Talavera Hair Products, Inc. a jeho zaměstnanci, vynálezci, agenti, dealeři či distributoři nejsou žádným způsobem zodpovědní za poškození žádného z jejich produktů, pokud s produktem není zacházeno v souladu s tímto Instruktážním manuálem.
Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2017 JCOS s.r.o. Všechna práva vyhrazena